Tabela1

Skupina Rdeči Tabela v osvojenih točkah  4-(2/0), 3-(2/1), 2-(1/2), 1-(0/2) 20.04.2023
Tock Igralec2                        
Igralec1 Bevc Boris Jan Alan Jovanovič Goran Krejič Borut Lukman Aljaž Mišič Matej Oman Tim Radenkoski Nenad Svetičič Grega Svetičič Vojko Šmid Gašper Tonejc Zmago Skupn
Bevc Boris                          
Jan Alan                          
Jovanovič Goran                          
Krejič Borut                          
Lukman Aljaž                          
Mišič Matej                          
Oman Tim                          
Radenkoski Nenad                          
Svetičič Grega                          
Svetičič Vojko                          
Šmid Gašper                          
Tonejc Zmago